Onze club

De oprichting van onze vereniging door Rikie Geerts

Op 10 September 1965 is onze de gymvereniging officieel opgericht d.m.v. inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het ontstaan gebeurde al eerder. De voetbalvereniging vond dat er een sport voor de dames uit Beek en Loerbeek moest komen. De handbalverenging bestond toen wel maar voor de rest ook niet. Zo zijn er een paar dames bij elkaar getrommeld en hebben bij de bank een lening gekregen van 4000 gulden. De voetbal stond borg voor dit bedrag. Hiermee zijn een aantal mensen naar Kreeftenberg in Varsseveld gegaan en hebben daar toestellen gekocht, waaronder een balk en een brug. Zo kon de gym starten onder leiding van Tonnie Bekker in de oude zaal van ’t Heuveltje.

Dit was niet optimaal want als er een feest was dan moesten alle toestellen buiten gezet worden. De oude zaal werd afgebroken en de gym verhuisde naar het Gildehuis. Bij De Roos werden de kinderen verzameld en het bestuur bracht de kinderen te voet naar het Gildehuis. Mensen hadden niet veel tijd om hun kinderen naar een sport te brengen of hadden geen auto. Dit gebeurde een paar keer per dag.

Op een gegeven moment kwam het parochiehuis vrij, waar toen een naaiatelier in zat. Door vrijwillige bouwvakkers, waaronder Henk Sanders en Henk Geerts werd daar een mooie sportzaal van gemaakt. Dhr. en Mevr. Ten Have werden daar de beheerders van.

Op een zondagmiddag is de sportzaal geopend en heeft de selectie groep van Gelderland hier een demonstratie gegeven. De voorzitster was toen Mevr. Neijenhuis-van Gaalen en Dhr. Gieling beheerde het geld. Rikie Geerts ging elke 1e week van de maand, met een geldkistje onder haar arm, alle lessen langs om de contributie te innen. Zo deed zij dat ook bij de volleybal. Want die is pas later opgericht vanuit de gymnastiekvereniging. Aan het einde van het jaar moest de rente en aflossing betaald worden, hier was geen geld voor. Men ging dan langs de deur om donateurs te zoeken en dus te sponsoren want men kon verder niets bieden. Zo kreeg men het geld toch bij elkaar.

Naar een aantal jaren zijn er 3 leidsters uit onze eigen vereniging geboren te weten Emmy Hendriksen, Irma Stienezen en Karin Geerts. Deze meiden hebben toen de gymlessen verzorgd. De damesgroep die nu op woensdag zit is opgericht o.l.v. Riet Weijers. De lessen waren toen maandagavond voor de dames, vrijdagavond voor de oudere jeugd en zaterdag voor de rest van de jeugdleden.