Bestuur

Voorzitter Henk Horst Lid DB, KNGU, Sporthalcommissie 0316-532075 of 06-54222468 voorzitter@gvpeeske.nl
Secretaris Nardie Rosendaal Lid DB, KNGU 06 - 29516209 secretaris@gvpeeske.nl
Penning - meester Nancy Bleekman Lid DB, KNGU 0316-532835 penningmeester@gvpeeske.nl
Bestuurslid Simon Sanders Ledenadministratie, toestellenbeheer 026-3610240 of 06-44434908 ledenadministratie@gvpeeske.nl
Bestuurslid Petra Jacobs Diversen 0316-532463 amaandag1993@kpnmail.nl
Notuliste Monique Bosman Notuliste vergaderingen 0316-532336 htmbosman@live.nl
Bestuurslid Nicole Florie Diversen 06 - 30388846 nicole-florie@kpnmail.nl
Bestuurslid Jan-Joost de Jong Diversen